ผู้เขียน: Tinna Aroonnotai

ติณณาเป็นคนที่รักการเรียนรู้และค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ มีความสนใจในการอ่าน เขียน และหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ สมัยที่ติณณากำลังศึกษาในมหาวิทลัยได้มีโอกาสเดินทางไปค้นหาตัวเอง โดยการไปศึกษาเรื่องราวต่างๆมากมายที่เธอสนใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกีฬา ฟุตบอล และเทคโนโลยีต่างๆมากมาย คอมพิวเตอร์ มือถือ รวมไปถึงพวก ธรรมชาติและป่า ปศุสัตว์ โบราณคดี ที่น่าสนใจ ทำให้เธอนั้นได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมาย ติณณาจึงอย่างนำเรื่องราวที่เธอได้พบเจอมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกัน

พื้นที่ป่าไม้
ธรรมชาติและป่า

พื้นที่ป่าไม้ ของยุโรปกำลังเปลี่ยนไป

พื้นที่ป่าไม้ ของยุโรปเป็นที่น่ากังวลจากผลการวิเคราะห์เ […]

Read More
แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและป่า

แหล่งท่องเที่ยว ปล่อยสิ่งปฏิกูลตลอด 1,200 ชั่วโมง

  แหล่งท่องเที่ยว จุดชมวิวแห่งชาติของเซาเทิร์นปล่อ […]

Read More
ความร้อนสะสม
ธรรมชาติและป่า

ความร้อนสะสม ในมหาสมุทรทำลายสถิติติดต่อกันมาแล้ว 5 ปี

  ความร้อนสะสม อยู่ในมหาสมุทรโลกเพิ่มขึ้นมากที่สุด […]

Read More
ธรรมชาติและป่า

The secrets to Fashion for Music

She packed her seven versalia, put her initial into the belt and made herself on the way. When she reached the first hills of the Italic Mountains, she had a last view back on the skyline of her hometown Bookmarksgrove, the headline of Alphabet Village and the subline of her own road, the Line Lane. Pityful a rethoric question ran over her cheek, then she continued her way.

Read More